Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Yiyecek İçecek Hizmetleri ile ilgilenen herkesi biraraya getiren Yiyecek İçecek Hizmetleri Platformu içerisinde paylaşım yapan yada paylaşım talebinde bulunan kullanıcılarımızın kişisel bilgileri kesinlikle yasal kurallar gereği paylaşılmaz ve/veya paylaşılamaz. Kullanıcı istismarı yada kanunen özle hayatı istismar etme bilişim suçları kanunda Bilişim suçları, YTCK’da su numara ve baslıklar altında yer almaktadır:
“Kisilere karsı suçlar” kısmının dokuzuncu bölümünde “özel hayata ve hayatın gizli
alanına karsı suçlar” baslığı altında m. 135 “kisisel verilerin kaydedilmesi suçu”, m. 136
“kisisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu”, m.138 “verileri yok
etmeme suçu”. olarak kanun hükmünde yer almaktadır. Yiyecek İçecek Hizmetleri Platformu bu kanunlar çerçevesinde gizliliğin açığa çıkarılmaması konusunda özen göstermekte ve bu konuda teknolojinin imkan ve çarelerine başvurmaktadır.

BUNLARIN DIŞINDA;

Kişi yada Kişilerin Platform üzerinden kendi hürriyeti içerisinde bilgi paylaşımına tekrar izin verilmez iken bir şekilde 3.şahıslar tarafından açığa çıkarılması durumunda’da Yiyecek İçecek Hizmetleri Platformu yetkilileri sorumlu değil/Sorumlu tutulamaz.